Život v kozme

Život v kozme


Volajte nám na číslo: (421) 0917 985 450


Život v kozme

Nie každý z nás sa môže stať kozmonautom, ale my všetci môžeme spoznať život vo vesmíre!

V programe Život v kozme zistíte aké vzdelanie musíte získať, aby ste sa mohli stať kozmonautom, zoznámite sa s náročným kozmickým výcvikom a so všetkými prekážkami, ktorým musia kozmonauti vo vesmíre čeliť.   Vyskúšate si  vesmírny spánok, jedlo a zistíte, ako sa zabávajú ľudia mimo modrej planéty.