Ľudské telo

Ľudské telo


Volajte nám na číslo: (421) 0917 985 450


1.) Zázraky života: Staňte sa aj vy členmi lekárskeho týmu a spoznajte záhady ľudského tela. Spoločne sa naučíme zásady poskytovania prvej pomoci a zoznámime sa s funkciami jednotlivých orgánov nášho tela. Operačná sála je pripravená!

 

2.) Drogy a ich vplyv: Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. U nás máte možnosť dozvedieť sa viac zaujímavou, interaktívnou formou. Program je pripravený najmä pre žiakov.

 

3.) Sexuálna výchova: Existuje na školách predmet s názvom sexuálna výchova? NIE. Téma sexuálneho správania , ktorá bola  spomínaná  aj v nedávnych  otázkach referenda, nemá samostatný predmet, ani učebnicu. My sme v spolupráci s odborníkmi pripravili pre mladých jedinečný interaktívny program. Nehanbite sa, určite sa dozviete veľa nového!

 

Programy ponúkame pre základné školy od 1- 4 a ročníky 5- 9  a pre stredné školy.

Dĺžka programu: 35- 40 minút