Cena tábora: 95,00€/ turnus
Cena zahŕňa: desiatu, olovrant, obed, pitný režim, animátorov, materiálno-technické
zabezpečenie, výhry
Deti je možné doniesť od 7:00 a je potrebné ich vyzdvihnúť do 16:00.

 

Sme pripravení na bezpečné tábory 2022!

Opatrenia, ktoré naďalej budeme dodržiavať v lete 2022:

1. Ranný zdravotný filter: zabezpečíme vstup detí do budovy s prekrytými hornými dýchacími
cestami,  meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk.  
2. Pri vstupe do budovy budú nainštalované dávkovače na dezinfekciu rúk.   
3. Zabezpečíme dodržiavanie dvojmetrových rozostupov pri príchode a odchode medzi rodičmi
a deťmi. Výnimka platí pre rodinných príslušníkov, partnerov a osoby z jednej domácnosti.  
4. Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu počas celého dňa a detí v dennom
tábore.  
5. Hygienické zariadenia v denných táboroch budú vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami.  
6. Zabezpečíme častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných
predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.  
7. Pri vstupe do budovy zabezpečíme oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je dieťa povinné
zostať v domácej izolácii.  
8. Na viditeľnom mieste zverejníme oznam s informáciou, že ak sa u dieťaťa prejavia príznaky
akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho
lekára a opustiť denný tábor (miesto hromadného podujatia).  
9. V denných táboroch budeme dodržiavať zákaz podávania rúk.  
10. Zabezpečíme dostatočné vetranie priestorov.  
11. V každej chvíli budeme schopní preukázať počet osôb (detí a animátorov) aktuálne sa
zúčastňujúcich na dennom tábore.  
12. Rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v pondelok ráno animátorovi Vyhlásenie o tom, že
dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
13. Programy všetkých denných táborov sme upravili tak, aby deti trávili čo najviac času na
čerstvom vzduchu. 
14. Všetci naši animátori majú Potvrdenie o bezinfekčnosti. 
15. Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní hygienický a  protiepidemiologických
opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.