Cena tábora: 119,00€/turnus
Cena zahŕňa: desiatu, olovrant, obed, pitný režim, animátorov, materiálno-technické
zabezpečenie, výhry, darčekový balík
Deti je možné doniesť od 7:00 a je potrebné ich vyzdvihnúť do 16:00.